Kurs maturalny
kurs maturalny


MATURA 2022

 

W roku szkolnym 2021/2022 organizujemy kursy przygotowujące do matury z:

 •  języka polskiego na poziomie podstawowym,

 •  matematyki na poziomie podstawowym,

 •  matematyki na poziomie rozszerzonym,

 •  języka angielskiego poziomie rozszerzonym,

 •  fizyki na poziomie rozszerzonym,

 •  chemii na poziomie rozszerzonym.

Charakterystyka poszczególnych kursów dostępna na dole strony.

 

Najważniejsze informacje:

 • rozpoczęcie - 25 września 2021, zakończenie - ostatni tydzień przed egzaminami,

 • cotygodniowe spotkania po 2h z każdego przedmiotu na poziomie podstawowym, spotkania po 3h na poziomie rozszerzonym

 • liczebność grupy 3-6 osób,

 • płatności jednorazowe oraz ratalne w systemie semestralnym lub miesięcznym,

 • rabaty nawet 300zł za wybór 2 lub 3 kursów oraz rejestrację min. 2-os.

 

TERMINARZ ZAJĘĆ

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Język angielski
Poziom rozszerzony
(stacjonarny)
17:00-20:00

(od 27 września)

 Chemia
Poziom rozszerzony
(stacjonarny)
17:00-20:00

(od 28 września)

Język polski
Poziom podstawowy
(stacjonarny)
18:00-20:00

(od 29 września)

Fizyka
Poziom rozszerzony
(stacjonarny)
17:00-20:00

(od 30 września)

 

Matematyka
Poziom rozszerzony
(stacjonarny)
9:15-12:15

(od 25 września)

Matematyka
Poziom podstawowy
(stacjonarny)
12:30-14:30

(od 25 września)

 

CENNIK 2021 / 2022

 

Płatność jednorazowa

Płatności ratalne - semestralne

Płatności ratalne - miesięczne

Rabaty

Poziom podstawowy
- matematyka, język polski
56h zegarowych zajęć
(75h lekcyjnych)
w tym 6h matur

1450 zł
(Płatne do 5.10.2021)

2 x 775 zł
(Płatne do:
I. 5.10.2021
II. 5.01.2022)

7 x 235 zł
(Płatne do 5 dnia każdego miesiąca od października do kwietnia)

- 100 zł za rejestrację na kurs przed 15.08.2021

 

- 100 zł na drugi i trzeci kurs

 

- 100 zł za rejestrację min. dwóch osób

Poziom rozszerzony

- matematyka, język angielski, fizyka, chemia, biologia, geografia
81h zegarowych zajęć
(108h lekcyjnych)
w tym 6h matur

2100 zł
(Płatne do 5.10.2021)

2 x 1100 zł

(Płatne do:
I. 5.10.2021
II. 5.01.2022)

7 x 330 zł

(Płatne do 5 dnia każdego miesiąca od października do kwietnia)

 Przy rejestracji na wybrany kurs wymagana jest wpłata zaliczki 150zł. O tę kwotę zostanie obniżona pierwsza rata.

 

Podstawa programowa

Oferujemy profesjonalne zajęcia zaprojektowane na bazie wymagań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i umocowane w nowej podstawie programowej oraz oparte na naszych wieloletnich doświadczeniach w nauczaniu. 

 

Zalety kursów Galileusz

Korzyści związane z uczestnictwem w zajęciach można mnożyć: grupy kursowe są niewielkie (3–6 osób), aby uniknąć wszelkich dyskomfortów wynikających z typowo szkolnej organizacji lekcji przedmiotowych. Każdy z uczestników ma możliwość pełnego udziału w kursie i nie musi się obawiać, że prowadzący nie znajdzie czasu na jego pytania czy problemy. Uczniowie mają realny wpływ na dobór zagadnień omawianych na spotkaniach, dzięki czemu przygotowanie do matury ma charakter kompleksowy – omawia się zarówno oczywiste, jak i nieoczywiste kwestie. Uczestnikom w trakcie kursu zadawane są prace domowe, których odrabianie nie jest obowiązkowe, ale ma faktyczny wpływ na przygotowanie do egzaminu maturalnego i zwiększa szanse na wysoki wynik. Zajęcia w Galileuszu mają formę warsztatów - prowadzący prezentuje kursantom teoretyczne założenia danego tematu, po czym przechodzi się do zadań praktycznych, których rozwiązywanie jest warunkiem i gwarantem dobrego przygotowania do matury. W ramach kursu przeprowadzone zostaną minimum dwie matury próbne – pomoże to nabrać wprawy w rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych i zweryfikuje postępy w nauce.

 

Dlaczego u nas?

Przede wszystkim stawiamy na wykwalifikowaną ale przyjazną kadrę, która potrafi przekazać wiedzę w sposób uporządkowany a jednocześnie ciekawy. Osoby prowadzące kursy w naszym oddziale mają za sobą wiele lat doświadczenia w lekcjach zarówno indywidualnych jak i grupowych. Choć ścieżki kariery naszej kadry są różne (zawodowi nauczyciele, wykładowcy akademiccy, inżynierowie uczelni technicznych  czy studenci studiów II stopnia) to łączy ich zdecydowanie ponadprzeciętna wiedza i partnerskie podejście do ucznia.

Matura to obecnie, w pierwszej kolejności, egzamin wstępny na studia. Większość maturzystów stara się o jak najwyższy wynik, ponieważ bezpośrednio wiąże się to z miejscem na liście rekrutacyjnej do wymarzonej uczelni. Mając na uwadzę powyższą zależność, nasze kursy prowadzimy w sposób pozwalający uzyskać maksimum punktów przy ograniczeniach dostępnego czasu. Skupiamy się na najczęściej powtarzających się zadaniach oraz wskazujemy jak formułować odpowiedzi, by egzaminator przyznał pełną liczbę punktów.

Na kursach językowych (polski i angielski) część spotkań zostanie poświęcona egzaminowi ustnemu, który przysparza maturzystom niemało stresu. Próbny egzamin w którym prowadzący wciela się w rolę komisji egzaminacyjnej pozwoli oswoić się z typowymi dla tego sprawdzianu pytaniami i sposobem jego prowadzenia. 

 

 

 •  język polski (poziom podstawowy),

Spotkania kursowe obejmują naukę rozwiązywania zadań egzaminacyjnych wraz z wyjaśnieniem zagadnień teoretycznych, dzięki czemu przygotowują do egzaminu zarówno pisemnego, jak i ustnego. Pod czujnym okiem prowadzącego kursant opanuje umiejętności tworzenia wypowiedzi argumentacyjnych, ma możliwość powtórzenia wszystkich lektur i usystematyzowania wiedzy z zakresu gramatyki, stylistyki i wielu innych dziedzin języka polskiego, niezbędnych do zdania matury na najwyższym poziomie.

 •  matematyka (poziom podstawowy),

Podczas tego kursu uczeń zapozna się z różnymi metodami rozwiązywania zadań egzaminacyjnych, nauczy się interpretacji pojęć matematycznych i zrozumie je, a także rozwinie umiejętności logicznego myślenia dzięki zaangażowaniu w procesy analizowania, wnioskowania i uzasadniania. Dzięki temu kursowi wygląd arkusza, konstrukcja zadań i zasady oceniania egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym nie będą stanowiły zagadkowego problemu.

 •  matematyka (poziom rozszerzony),

Kurs poszerza podstawowe umiejętności matematyczne o naukę tworzenia i dobierania strategii rozwiązywania problemów w zadaniach egzaminacyjnych na rozszerzonym poziomie. Dzięki zajęciom uczeń opanuje nie tylko umiejętności budowania modeli matematycznych czy precyzyjnego formułowania wniosków i wypowiedzi, lecz także nauczy się tworzyć i dobierać strategię rozwiązywania problemów. Zajęcia kursowe o charakterze teoretyczno-praktycznym rozwiną ponadto wyobraźnię przestrzenną i umiejętność logicznego myślenia.

 •  język angielski (poziom rozszerzony),

Kurs przygotowawczy do matury z języka angielskiego obejmuje zarówno część pisemną, jak i ustną. Jego podstawowym celem jest rozwinięcie sprawności komunikacyjnej i wzbogacenie słownictwa, skupia się na utrwalaniu znajomości struktur leksykalno-gramatycznych. Podczas kursu uczeń powtórzy i usystematyzuje zasady tworzenia krótszych i dłuższych form wypowiedzi pisemnych oraz wykształci umiejętność sprawnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych

 •  fizyka (poziom rozszerzony),

Kurs obejmuje naukę rozwiązywania zadań egzaminacyjnych wraz z wyjaśnieniem zagadnień teoretycznych. Dzięki niemu uczeń zrozumie znaczenie wymaganych na egzaminie pojęć, pozna własności wielkości fizycznych czy praw opisujących procesy i zjawiska fizyczne. Zajęcia pomogą w powtórzeniu, uzupełnieniu i systematyzacji wiedzy i umiejętności fizycznych zdobytych podczas dotychczasowej edukacji szkolnej. Uczeń nauczy się rozwiązywania, przetwarzania i analizowania problemów z zakresu fizyki oraz opanuje metody planowania i opisu doświadczeń fizycznych.

 •  chemia (poziom rozszerzony),

Kurs maturalny zakłada naukę rozwiązywania zadań egzaminacyjnych równocześnie z przyswajaniem kwestii teoretycznych. Zapewnia uczniom powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zagadnień z chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej. Zajęcia pomogą w prawidłowym wykorzystywaniu narzędzi matematycznych w opisie i analizie zjawisk i procesów chemicznych. Uczeń opanuje także taktykę poprawnego wykorzystywania wykresów, tabel, rysunków i schematów przy rozwiązywaniu zadań maturalnych.

 •  biologia (poziom rozszerzony),

Kurs zapewnia szeroko zakrojone powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy wymaganej na maturze z biologii. Uczeń opanuje znajomość procesów i zjawisk biologicznych oraz pozna zależności budowy i funkcjonowania organizmów. Kursant nabędzie umiejętności wykorzystywania dotychczas zdobytej wiedzy w procesie identyfikowania i analizowania problemów, nauczy się planować, przeprowadzać i opisywać doświadczenia biologiczne oraz sprawnie i poprawnie interpretować otrzymane wyniki, a także wykształci umiejętności wykorzystania narzędzi matematycznych do opisu i analizy zjawisk i procesów biologicznych.

 

Zapisy

pod numerem: 697 82 52 52, za pośrednictwem e-mail: warszawa@galileusz.com.pl oraz przy pomocy formularza "Zapisy on-line" w pasku u góry strony.

 

#kurs maturalny matematyka #kurs maturalny matma #kurs maturalny polski #kurs maturalny angielski #kurs maturalny biologia #kurs maturalny chemia #kurs maturalny fizyka #kurs maturalny historia #kurs maturalny WOS #kurs maturalny #kurs matura matematyka #kurs matura matma #kurs matura polski #kurs matura angielski #kurs matura biologia #kurs matura chemia #kurs matura fizyka #kurs matura historia #kurs matura WOS #kurs matura
Galileusz - Korepetycje, kursy maturalne, kurs ósmoklasisty, matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka, j.polski , j.angielski , warsztaty naukowe dla dzieci.

Autor opinii: , data przesłania: 2020-11-28
Córka jest zachwycona lekcjami chemii z Panem Alanem. Niezwykle cierpliwy, umiejący skutecznie przekazać zawiłe zagadnienia. Efekty czterech zaledwie lekcji było widać od razu. Sprawdzian poszedł świetnie. Wiedza pozostała. Niewyobrażalne stało się możliwe. Na pewno będziemy jeszcze korzystać z korepetycji w Galileuszu. Jesteśmy zachwyceni Ocena: 5
Galileusz - Korepetycje, kursy maturalne, kurs ósmoklasisty, matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka, j.polski , j.angielski , warsztaty naukowe dla dzieci.

Autor opinii: , data przesłania: 2019-07-29
witam SZCZERZE POLECAM . Córka uczęszczała przygotowując sie do egzaminu po 8 klasie i skorzystała bardzo wiele co widać było po wyniku egzaminy.Kadra prowadząca kurs bardzo angażuje sie w to , aby uczniowie nie tylko przyswoili wiedzę , ale także poczuli się pewnie. Córka uczęszczała początkowa równolegle także na inny kurs przygotowujący. Poleca jednak Galileuszagorąco polecamOcena: 5
Galileusz - Korepetycje, kursy maturalne, kurs ósmoklasisty, matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka, j.polski , j.angielski , warsztaty naukowe dla dzieci.

Autor opinii: , data przesłania: 2018-09-06
Jestem bardzo zadowolony z pracy jaką wspólnie z korepetytorami włożyliśmy. Zajęcia przygotowujące do matury z matematyki dzięki tak efektywnej pomocy stały się kluczem do dobrego wyniku, za co jeszcze raz dziękuję! Wysokie kwalifikacje, super podejście do ucznia ale i przy tym wiele ćwiczeń. Pana Andrzeja i Pana Roberta mogę polecać z "zamkniętymi oczami" za ich cierpliwość, profesjonalność i zaangażowanie. Jeśli chodzi o zajęcia z angielskiego to tylko Pani Małgosia - pełna zapału do pracy i co ważniejsze udzielająca wielu wskazówek pomocnych nie tylko na maturze! Jednym słowem - bardzo dobre zajęcia, nauczyciele, atmosfera. Wystarczy dołożyć do tego chęć do pracy i uzyska się wynik, myślę nawet, zaskakujący (na plus rzecz jasna) :) Super zajęcia, gorąco polecam!Ocena: 5
Galileusz - Korepetycje, kursy maturalne, kurs ósmoklasisty, matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka, j.polski , j.angielski , warsztaty naukowe dla dzieci.

Autor opinii: , data przesłania: 2017-06-26
W Galileuszu chodziłem na zajęcia z maturalne z matematyki podstawowej. Zajęcia były prowadzone w miłej atmosferze, w małych grupach (3 osoby!). Materiał wyłożony był zrozumiale nawet dla humanisty. POLECAMPolecam kursy maturalne z matematykiOcena: 5
Galileusz - Korepetycje, kursy maturalne, kurs ósmoklasisty, matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka, j.polski , j.angielski , warsztaty naukowe dla dzieci.

Autor opinii: , data przesłania: 2016-06-20
W tym roku podchodziłam do matury po przerwie (2 lata). matematyka, poziom podstawowy. kurs bardzo mi pomógł uporządkować i przypomnieć cały program. Już teraz wiem że wynik bedzie b.dobry. Jestem naprawde zadowolona i polecam z czystym sumieniem, bo ja bardzo skorzystalam. MATURA PO PRZERWIE W NAUCEOcena: 5
Galileusz - Korepetycje, kursy maturalne, kurs ósmoklasisty, matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka, j.polski , j.angielski , warsztaty naukowe dla dzieci.

Autor opinii: , data przesłania: 2015-12-11
świetnie prowadzone zajęcia. W końcu znaleźliśmy w Warszawie miejsce gdzie oprócz efektywnej nauki jest bardzo mila atmosferaprofesjonalne zajęcia Ocena: 5
Galileusz - Korepetycje, kursy maturalne, kurs ósmoklasisty, matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka, j.polski , j.angielski , warsztaty naukowe dla dzieci.

Autor opinii: , data przesłania: 2015-12-09
Przytowywalem sie z matematyki w Galileusz Warszawa , polecam bo jestem dość wymagającym klientem i porównaniu z wieloma podobnymi placówkami w Warszawie wypada nadzwyczaj dobrze Pełen profesjonalizm i miła domowa atmosfera Ocena: 4
Galileusz - Korepetycje, kursy maturalne, kurs ósmoklasisty, matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka, j.polski , j.angielski , warsztaty naukowe dla dzieci.

Autor opinii: , data przesłania: 2015-09-08
Bardzo polecam zajęcia z angielskiego dla szostoklasistów. Lektorka (P. Patrycja) potrafi nawiązać świetny kontakt z uczniami i tak dobrać materiały, żeby dzieci się na zajęciach nie tylko uczyły, ale też dobrze bawiły. Było motywująco, profesjonalnie i skutecznie, egzamin zdany na 97%.Angielski dla 6 klasyOcena: 5
Galileusz - Korepetycje, kursy maturalne, kurs ósmoklasisty, matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka, j.polski , j.angielski , warsztaty naukowe dla dzieci.

Autor opinii: , data przesłania: 2015-08-17
Bardzo polecam przygotowanie do kursu predyspozycji językowych do gimnazjum. Choć na zajęcia trafiliśmy późno, to lekcje z P. Moniką bardzo dużo dały córce. Nauczycielka bardzo ją też zmotywowała i sama w domu bardzo chętnie się uczyła. Ogólnie jestem bardzo zadowolona. Kurs predyspozycji językowych - naprawdę warto. Ocena: 5
Galileusz - Korepetycje, kursy maturalne, kurs ósmoklasisty, matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka, j.polski , j.angielski , warsztaty naukowe dla dzieci.

Autor opinii: , data przesłania: 2015-04-15
Moje dziecko uczęszcza na kurs gimmazjalny (matematyka), zajecia indywidualne. Nastąpiła duza poprawa ocen w szkole i juz z tego jestem bardzo zadowolona. Co do egzaminu, jeszcze przed nami, ale córka czuje sie przygotowana i odwieczny problem z matematyka nie jest juz taki straszny. Ogólnie oceniam te szkołę bardzo dobrze, dobry kontakt, elastyczność jesli trzeba np przesunąć zajecia. Polecam - pomoc w nauce i elastyczne podejście. Ocena: 5
Dodaj opinię
#korepetycje Warszawa Śródmieście, #kurs maturalny Warszawa Śródmieście, #sprawdzian w ósmej klasie Warszawa Śródmieście, #matematyka Warszawa Śródmieście, #fizyka Warszawa Śródmieście, #chemia Warszawa Śródmieście, #biologia Warszawa Śródmieście, #język angielski Warszawa Śródmieście, #język polski Warszawa Śródmieście, #warsztaty naukowe dla dzieci Warszawa Śródmieście, #kursy Warszawa Śródmieście
Zapisz się on-line