Kurs sprawdzian w 8 klasie
kurs gimnazjalny


Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2021 będzie odbywał się z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego.

Od roku 2022 dodatkowo będzie do wyboru jeden przedmiot spośród: biologi, chemi, fizykii, geografi i histori.

Przygotowanie do sprawdzianu w ósmej klasie w Firmie Galileusz będzie obejmowało trzy przedmioty: język polski, matematykę oraz język obcy, a po roku 2022 również przedmiot dodatkowy.


Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu i będą trwały 120 minut.
Grupy zajęciowe będą liczyły od 5 do 12 osób.

Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty rozpocznie się we wrześniu lub październiku, a skończy w połowie kwietnia.

Uczniowie będą mieli dostęp do darmowych materiałów edukacyjnych, napojów ciepłych, zimnych, toalety oraz poczekalni.
Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym sprawdzającym wiedzę ucznia.

Zakres materiału w ramach zajęć przygotowujących do egzaminu uwzględnia najnowsze wymagania określone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Na zajęcia można zapisać się on-line, mailowo: krosno@galileusz.com.pl, telefonicznie: 609 636 944 lub w siedzibie firmy Galileusz oddział Krosno, ul. Tysiąclecia 14/25C.

 

 

 

 

 

 

Nie mamy jeszcze żadnej opinii. Oceń nas :)

Dodaj opinię
TAGI:

Zapisz się on-line Zapłać za zajęcia